بازیابی کلمه عبور

کلمه عبور جدید به آدرس ایمیل شما ارسال می شود (آدرس ایمیلی که در هنگام دریافت کد بورسی در فرم مشخصات وارد کرده اید) - اگر آدرس ایمیل صحیحی نداشته باشید هیچ کلمه عبوری برای شما ارسال نمی شود و باید موضوع را از طریق ایمیل admin@domain.com به مدیر باشگاه اطلاع دهید.

بازگشت